Què és el Portal de la Universitat de València?

Aquest portal recull la producció científica de la Universitat de València, donant visibilitat i transparència a la seua activitat investigadora a través dels resultats i l'anàlisi del seu impacte, facilitant la consulta per Departaments, Facultats o Investigador/a.